KÆMPE STORT UDVALG
sync14 DAGES FULD RETURRET
HURTIG LEVERING
FRI FRAGT VED KØB OVER KR. 800

Indledning

Hvad kræver det i grunden af certifikater, beviser og uddannelse, før du har lov til at sætte dig til rette bag roret på et maritimt fritidsfartøj?

kasket-hvid-56-cm.jpgPå Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du orientere dig om alle regler vedr. uddannelseskrav til fritidssejlads. Vi vil med denne guide forsøge at danne et hurtigt samlet overblik. Vi gør opmærksom på, at vi i guiden ikke vil komme ind på krav der måtte være til netop din båd.

Med forbeholdene linet op, lad os da fortsætte. Indledningsvis er det fælles for alle beviser, at de skal tages med ombord. Det kræves altså, lig kørekortet, at du altid skal kunne præsentere beviset, når du fører det pågældende fartøj, hvor et bevis er lovpligtigt.

Hovedreglen

Her i Danmark må enhver fritidssejler sejle et fartøj med en skroglængde på under 15 meter, som ikke er en speedbåd, uden nogen form for certificering eller andre beviser. Hvis din båd er under 15 meter, og der ikke er tale om en speedbåd, så er der ingen problemer og du er fri til at sejle ud. Definitionen af en speedbåd kommer vi ind på senere.

Duelighedsbevis

Søfartsstyrelsen vil altid anbefale alle sejlende, at erhverve sig et duelighedsbevis både for egen og andres sikkerheds skyld. Oplevelsen på vandet vil uden tvivl også blive mere tryg og succesfuld, hvis man kender trafikreglerne til søs. Duelighedsbeviset får du ved at bestå både en praktisk og en teoretisk prøve. På Dansk Sejlunions hjemmeside kan du orientere dig om de to delprøver og finde godkendte kursusudbydere. Det vil tage dig omtrent en weekend og koster i omegnen af kr. 1.500 - 4.000.
Er din sejlbåds skrog under 15 meter er det ikke nødvendigt med et duelighedsbevis, men du, dine passagerer og andre sejlende vil have stor glæde og gavn af den viden, praktik og sikkerhed, du får med beviset. Består du de to delprøver vil du også have tilladelse til, at føre en speedbåd.

Speedbåd

Siden 1999 har det været et fast krav at alle der sejler hurtigtgående, planende både skal have et speedbådsbevis. Reglerne er siden hen blevet præciseret blandt andet efter den alvorlige vandscooterulykke i Københavns havn i 2017, og senest den 1. maj 2020, hvor nye regler trådte i kraft.

SpeedbådDu skal have et speedbådbevis hvis du skal føre en speedbåd. Men hvad er i grunden en speedbåd? Loven siger din båd er en speedbåd, hvis båden er planende og a) under 4 meter med en motoreffekt på 19 KW eller b) Ved planende fritidsfartøjer forstås et fartøj uden egentlig køl med ren V-formet bund eller med flad bund i den agterste tredjedel, eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet jf. Speedbådsførerbekendtgørelsen § 1 stk. 5. Søfartsstyrelsen har lavet en lille funktion, hvor du blot indtaster bådens længde og motorens effekt, for at se om båden bliver betragtet som en speedbåd. Du kan finde deres udregner her.

Heldigvis er det ikke særligt svært at erhverve sig et speedbådskørekort. Alt hvad det kræver er, at man er fyldt 16 år, og består prøven. Priserne variere en smule, men et speedbådsbevis kan typisk erhverves for omtrent kr. 1.000.

Efter 1. maj 2020, hvor reglerne blev strammet, gælder det, at alle der fører speedbåden skal have et speedbådskørekort. Før var det nok, hvis der var en ombord, med et bevis, der førte tilsyn. Nu skal alle, der har hænderne på roret kunne vise et bevis.

En alternativ måde at få lov til at føre en speedbåd er, hvis du tager et duelighedsbevis. Det er en lidt længere og dyrere proces, men giver dig en mere komplet forståelse af at færdes til søs.

Vandscooter

Vandscooter

Efter den frygtelige ulykke i 2017 i Københavns Havn, hvor føreren af en vandscooter var skyld i at to personer, mistede livet, blev der indført regler om, at man skulle have et vandscooterbevis før man må føre en vandscooter. Det gælder uanset om man ejer, låner eller lejer en vandscooter.

For at tage et vandscooterbevis skal man være fyldt 16 år. Ligesom med et speedbådsbevis, så kan et bevis til vandscooter typisk erhverves for omkring 1.000 kroner. Desuden så gælder det, at hvis man allerede har taget et speedbådsbevis eller duelighedsbevis, så får man merit for den teoretiske delprøve og kan altså nøjes med at bestå den praktiske delprøve. Kurset tager som regel kun en dag.

Yachts

Hvis du vil sejle fartøjer der er mellem 15 og 24 meter i længden, så kræver det, at man bliver Yachtskipper. Beviset som Yachtskipper kan opnås i to forskellige varianter, der giver forskellige muligheder. Den ene er yachtskipper af 3. grad og den anden er yachtskipper af 1. grad.

YachtNår du har bestået prøven som yachtskipper af 3. grad, samt taget en syns- og høretest, kan du indsende det til Søfartsstyrelsen, som så kan udstede et sønæringsbevis. Det giver dig ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster. Derudover giver det også ret til at være styrmand på fritidsfartøjer på alle verdens have.

Hvor et vandscooter- eller speedbådsbevis kan erhverves på en dag, og ikke har nogen forudgående krav, så er det at blive yachtskipper af 3. grad, en smule mere tidskrævende proces. Til at begynde med, så kræver det, at du enten har et speedbådsbevis eller et duelighedsbevis. Et kursus til yachtskipper tager typisk to til tre uger, før du kan gå op til en eksamen. Priserne på et yachtskipperkursus svinger meget men ligger typisk på mellem 5.000 og 6.000 kroner inklusiv materiale og prøvegebyrer.

Som en overbygning til yachtskipper af 3. grad kan du blive yachtskipper af 1. grad. Når du har bestået prøven, samt opnået ½ års fartstid, kan du søge om et sønæringsbevis, der giver dig ret til at føre fritidsbåde op til 24 meter på alle verdenshave.

Før du kan begynde på uddannelsen til yachtskipper af 1. grad, så kræves det også, at du i forvejen er  yachtskipper af 3. grad. Prisen og varigheden på uddannelsen er omkring den samme som yachtskipper af 3. grad.

Andre ting du skal bruge bevis til

SRC-certifikat

Garmin VHF MarineradioFor at have tilladelse til at operere med en VHF-radio med DSC kræver det, at man har et såkaldt SRC-certifikat.

VHF står for Very High Frequenses, og en VHF-radio er et trådløst radiosystem, der er rygraden på hovedparten af alt kommunikation til søs, og en af hjørnestenene, når det kommer til sikkerhed.

DSC står for Digital Selective Call, og er et led af det verdensomspændende nød- og sikkerhedssystem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Fordelen ved at bruge DSC er at signalet automatisk inkluderer mere information. Det betyder at når du bruger nødknappen, så giver redningstjenesten og nærliggende skibe dit MMSI (bådens unikke kaldenummer) og din position.

SRC står for Short Range Certificate, og er den tilladelse du skal have før du må bruge VHF radioer med DSC. Det er også muligt at have et begrænset SRC-certifikat, hvis du har taget beviset før DSC, i disse tilfælde er det stadig tilladt at bruge VHF-radioer uden DSC.

Det er heldigvis forholdsvist nemt at tage et SRC-certifikat, idet du kan tage det hele online. Det koster omtrent kr. 300.

Kanalbevis

Hvis du planlægger at sejle på de indre vandveje, floder og kanaler, så kræves det, at du har tages et kanalbevis. Reglerne er udarbejdet af CEVNI-landende. KanalsejladsCEVNI står for ”Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure”, og det betyder noget i stil med Europæiske forskrifter for sejlads på de indre vandveje. CEVNI er et samarbejde mellem Holland, Tyskland, Frankrig og Østrig.

Når du fører et fritidsfartøj, der fører dansk flag, så skal du normalt leve op til alle danske krav om certifikater og beviser. Det er uanset om du sejler i dansk farvand, tysk, eller fransk. Men hvis du sejler på de indre vandveje, så er det CEVNI-reglerne der gælder.

Så hvis du planlægger en tur gennem Europa i lystbåden, så skal du have et CEVNI-bevis. Beviset kan erhverves ved at tage et tillægskursus til et duelighedsbevis eller hvis du tager yachtskipperuddannelsen.

Afslutning

Sørg altid for at finde en godkendt udbyder af fritidssejlerbevis. Priserne kan variere, da det er forskelligt, hvad der er inkluderet i kurset. Nogle gange er det inklusiv alt, andre steder skal du selv betale for materialet og gebyrerne for prøverne.

Det kan være en god idé at melde sig ind i klub for fritidssejlere. Mange klubber udbyder kurser til deres medlemmer til særligt favorable priser. Selv hvis det ikke er tilfældet, så giver et medlemskab i en klub mulighed for at trække på andres erfaring.

Til slut vil vi ønske alle en god og sikker tur på vandet!

Comments (0)

No comments at this moment